TARİH

ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Değerli Arkadaşlar

Yeniden yapılandırılan öğretim programlarının uygulanabilirliğini sağlayan, Türk eğitim sisteminin kalitesinin geliştirilmesine alttan gelen, sivil, yerel, bilimsel, yalın yönetim felsefesi temelinde, dijital imkanları sonuna kadar kullanan, işbirliğine dayalı, süreç odaklı, sürekli yenilenen ve geliştirilen bu ders modülü ile

birlikte üretelim, ürettiğimizi paylaşalım

Katkılarınızı bekliyoruz.