Tarih-11

TARİH-11 'de BU HAFTA

1 Ekim - 14 Ekim 2018 40+40+40+40=120 Dakika (Dört ders saati)

ÖĞRETİM YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

Sunuş, Soru-cevap. Tartışma, Kavram haritası, Örnek olay

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

11.1.2. XVII. YÜZYIL SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ

 • Osmanlı-Habsburg Mücadelesi ve Zitvatorok Antlaşması
 • İstanbul Antlaşması (1533)
 • Zitvatorok Antlaşması (1606)
 • Osmanlı - Safevi İlişkileri
 • Osmanlı Devleti’nin XVII. Yüzyılda Karşılaştığı Stratejik Tehditler
 • Osmanlı-Lehistan İlişkileri
 • Osmanlı-Venedik İlişkileri
 • Osmanlı-Malta İlişkileri
 • Osmanlı-Rusya İlişkileri
 • Osmanlı-Avusturya İlişkileri
 • II. Viyana Kuşatması
 • Kutsal İttifak
 • Karlofça Antlaşması (1699)
 • Avrupalı Devletler Açısından Karlofça Antlaşması
 • Karlofça Antlaşması Sonrası Osmanlı Devleti ve Konjonktürel İttifakları

KAVRAMLAR - KİŞİLER - OLAYLAR

Strateji / Mütekabiliyet / Diplomasi / Konjoktür / Kutsal İttifak / Malta Şövalyeleri / Karlofça

ÖĞRETİM MATERYALLERİ - KAYNAKLAR

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME