Tarih-10

TARİH-10' da BU HAFTA

8 Ekim - 14 Ekim 2018 40+40=80 Dakika (İki ders saati)

ÖĞRETİM YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

Sunuş, Soru-cevap. Tartışma, Kavram haritası, Örnek olay

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

10.1.3. ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ

  • Çğrı Bey'ın Anadolu Akını
  • Pasinler Savaşı
  • Malazgirt Meydan Savaşı (1071)
  • Anadolu'daki ilk Türkmen Beylikleri: Danişmentliler, Mengücekliler, Artuklular, Saltuklular, Çaka Bey
  • Anadolu'da Selçuklu Bizans Mücadelesi
  • Anadolu'nun Tapusu: Miryokefalon

KAVRAMLAR - KİŞİLER - OLAYLAR

Fetih• Çağrı Bey• Haçlı• Miryokefelon• Artuk Bey

ÖĞRETİM MATERYALLERİ - KAYNAKLAR

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME