HeaTeoTööpäev

HeoTeoTööpäev 2017

1. juunil võttis Tamsalu Gümnaasiumi 10. klass ja neli 11. klassi õpilast õpetaja Anne Kraubneri eestvedamisel osa HeaTeoTööpäevast. Päeva eesmärgiks oli teenida raha ja sellega toetada Keenias asuva sõpruskooli Munganga õpilast tema hariduskulude katmisel.

Hommikul kell 8.30 koguneti koolimaja juurde ning moodustati 2 gruppi. Esimene grupp läks koos huvijuhi Mai Kroonmäega EPT metsa discgolfi rada korrastama. Üheskoos käidi läbi kogu rada ning kanti hoolt selle eest, et seal ei oleks suuri oksi või muud mittevajalikku. Teine grupp läks koos õpetaja Anne Kraubneriga Tamsalu linnas asuvaid pinke ja lillepotte üle värvima. Pingid said halli värvikatte ja lillepotid pintseldati üle õliga.

Tööpäeva lõpus ühendasid mõlemad grupid jõud, et käia läbi veel viimane lõik discgolfi rajast ning seejärel suunduti Tamsalu Spordihoonesse. Seal aitasid poisid lahti ühendada ja välja viia mullivanni. Spordihoone premeeris töölisi suure šokolaadiga ning sellega loeti pikk tööpäev lõppenuks.

HeaTeoTööpäev möödus hoolimata muutlikest ilmaoludest väga töökalt ja lõbusalt. Koos teeniti kokku 220 eurot, mille Tamsalu Vallavalitsus annetas Tarkusefondile. 10. klass on neile antud võimaluse eest väga tänulik ja loodab ka järgmisel aastal HeaTeoTööpäevast osa võtta.

HeaTeoTööpäev 2016

HeaTeoTööpäev Simisalus

Meie, Tamsalu Gümnaasiumi 11. klass, osalesime õpetaja Kraubneri ettepanekul lastekaitsepäeval Simisalu RMK loodusmajas HeaTeoTööpäeval. Meiega olid kaasas klassijuhataja Tiia Raudsepp ja inglise keele õpetaja Anne Kraubner.

Väljusime kooli juurest kell 12 ja alustasime sõitu Tammsaare maile. Kui kohale jõudsime, ootas meid ees Tiina Paltser. Varasemalt olime käinud Simisalus rabamatkal. Meid jagati kahte rühma. Ühe rühma ülesandeks oli korrastada lõkkeplatsi, keldrit ja rattahoidlat. Teise rühma ülesandeks oli laduda kiviaeda, mille materjali saime vanast vundamendist. Üheskoos istutasime puid hekiks, mille eesmärk on vähendada tuuletõmmet lõkkeplatsil. Istikute kastmiseks saime vett vändaga kaevust, kust saime vee kätte muskli jõul. Jõudsime teha rohkem töid, kui meile oli planeeritud.

Loodusmaja meeskond üllatas meid sooja supi ja rabarberikoogiga. MTÜ Mondo Tarkusefond tänas meid tehtud töö ja annetatud raha eest tänukirja ning märgiga. Oli tore teha midagi head. Üllatasime üksteist oma töökuse ja usinusega. Oleme nõus ka järgmine kord sellisel üritusel osalema.

HeoTeoTööpäev 2015

HeaTeoTööpäev Kullenga puukoolis

27. mail 2015 töötas 11. klass RMK Kullenga puukoolis. Rohisime tillukesi kuusetaimi, korjasime kive ja koristasime oksi. Päev läks igati korda ja oleme tehtuga rahul.

Kuna meie sõpruskool on Munganga Keskkool Shianda provintsis Keenias, ostustasime tööpäeval teenitud tasu annetada laste hariduse toetamiseks. Oma tööga saime esitada endale väljakutse ning seeläbi abistada neid, kes ennast ise abistada ei suuda. Selle ettevõtmise läbi on ka RMK Kullenga puukoolil võimalus tutvustada ennast ja oma tegevust, saada tulevikus kontakte ja näidata eeskuju parema maailma loomisel.

Meie suur tänu Tiiu Suvele, kes meid vastu võttis, tööd leidis ja ettevõtmises toetas.