?מה זה טיפול פסיכותרפויטי

פסיכותרפיה או טיפול נפשי או רגשי הוא טיפול באמצעות הדיבור והשיחה.

טיפול פסיכותרפויטי עוסק במכאובי הנפש,בקשייה ובלבטיה.

זהו טיפול שעוסק בהבעת מחשבות, ברגשות ובדמיון ,ברובד המודע והפחות מודע.

הטיפול פונה להתבוננות עצמית ,לתהליכים הפנימיים שחשובים לזיהוי והבנת המציאות העכשווית ששורשיה נטועים בעבר.

לפסיכותרפיה יש מימד חשוב של עשייה.

מטרתה לסלול דרכים לשינויים אפשריים בהכרתו ובמעשיו של המטופל.


מה קורה בטיפול פסיכותרפויטי?

בטיפול בפסיכותרפיה המטפל נמצא שם, כל כולו , נותן את כל האפשרויות למטופל ,להתבוננות המעמיקה הזאת ,

המטפל בעיקר מאזין, ולעתים הוא מפרש את הדברים.

רוב שיטות הטיפול נעשות באמצעות קשר מילולי בין המטפל למטופל.

המטופל מביא את ההיסטוריה האישית והייחודית שלו,את התכנים המגוונים המתאימים להסתכלות פנימית הרלוונטית מבחינתו.

דרושה כאן הכרה של המטופל ברצון להיכנס לעובי הקורה ,לפרטי פרטים של רגשותיו ומחשבותיו.

עליו למצוא מטפל שיהיה מקבל,מקשיב ומפרש.

המרחב הטיפולי ,יהיה קרקע פוריה להסתכלויותיו וחוויותיו של המטופל כפי שהן.

מקום פתוח ובטוח להביע רגשות, מחשבות מבלבלות, מועקות וחרדות .

זהו טיפול שמזמין את המטופל לזהות את הפנמותיו ולבדוק אותן, במטרה שיוכל להשתחרר מאלו הכובלות אותו .

זה מקום להצמיח ולהעצים הפנמות ,אלו שבכוחן לסייע לו בהתמודדות יעילה עם חייו.

דרוש כאן רצון לעמוד אל מול הפחדים ,החששות ,הקינאה והחולשות ובראשן ההבנה עד כמה הנזקקות לאהבה חשובה בחיינו.

המטופל מעלה לתודעה דברים שמעולם לא נאמרו ,שנאלמו, צרכים שמעולם לא סופקו בגלל בקורת עצמית,חשש לדחיה ותחושת חוסר ערך.


האם יש מימד מעשי בטיפול בפסיכותרפיה?

טיפול בפסיכותרפיה, הוא אמצעי להשגת מטרות אלו ונוספות ,כמו, הרחבה והעמקה של האופציות העומדות לפני המטופל,על בסיס רצונותיו וצרכיו

והמציאות שבה הוא חי בהווה.

טיפול בפסיכותרפיה,הריהו בעצם מקום שבו המטופל יכול לבדוק ולנתח את תפישותיו,עמדותיו והתנהגויותיו.

עתה הוא יכול לברור אופציות חדשות שלא עמדו לרשותו בעבר שעשויות להתאים לו יותר במציאות העכשווית.

בטיפול בפסיכותרפיה המטופל חוזר שוב ושוב על רצונותיו ועל חששותיו ועל מחיר השינוי.

האם הוא מוכן או לא מוכן "לשלם" עבור דרכים חדשות ואופציות שיעלו.

המטופל מגיע למקום בו הוא חופשי לבחור ולקחת אחריות על מעשיו.

זוהי בעצם למידה שמתרחשת בטיפול הפסיכותרפי.

תהליך של גיבוש עקרונות וגישות שייושמו בחיים ,מחוץ לחדר הטיפולים.


בטיפול בפסיכותרפיה המטפל והמטופל יוצרים קשר של אמון

המאפשר גילוי ואנליזה של מעמקי נפש האדם.