מתי כדאי להגיע לטיפול אישי

מתי כדאי להגיע לטיפול אישי?

מועקה ,חרדות ,בלבול והתעסקות בלתי סופית בבעיות מטרידות הם חלק מהמניעים המביאים אנשים לפנות לטיפול אישי .

פסיכותרפיה ,עוסקת בטיפול במכאובי הנפש,בקשייה ובלבטיה.

זהו טיפול שעוסק בהבעת מחשבות, ברגשות ובדמיון ,ברובד המודע והפחות מודע.

טיפול אישי פונה להתבוננות עצמית ,לתהליכים הפנימיים שחשובים לזיהוי והבנת המציאות העכשווית ששורשיה נטועים בעבר.

לפסיכותרפיה יש מימד חשוב של עשייה.

מטרתה לסלול דרכים לשינויים אפשריים בהכרתו ובמעשיו של המטופל.


בטיפול אישי המטפל נמצא שם, כל כולו , נותן את כל האפשרויות למטופל ,להתבוננות המעמיקה הזאת.

המטופל מביא את ההיסטוריה האישית והיחודית שלו,את התכנים המגוונים המתאימים להסתכלות פנימית הרלוונטית מבחינתו.

דרושה כאן הכרה של המטופל ברצון להיכנס לעובי הקורה ,לפרטי פרטים של רגשותיו ומחשבותיו.

עליו למצוא מטפל שיהיה מקבל,מקשיב ומפרש.

המרחב הטיפולי ,יהיה קרקע פוריה להסתכלויותיו וחוויותיו של המטופל כפי שהן.

מקום פתוח ובטוח להביע רגשות, מחשבות מבלבלות, מועקות וחרדות .

זהו טיפול שמזמין את המטופל לזהות את הפנמותיו ולבדוק אותן, במטרה שיוכל להשתחרר מאלו הכובלות אותו .

להצמיח ולהעצים הפנמות ,אלו שבכוחן לסייע לו בהתמודדות יעילה עם חייו.

דרוש כאן רצון לעמוד אל מול הפחדים ,החששות ,הקינאה והחולשות ובראשן ההבנה עד כמה הנזקקות לאהבה חשובה בחיינו.

המטופל מעלה לתודעה דברים שמעולם לא נאמרו ,שנאלמו, צרכים שמעולם לא סופקו בגלל בקורת עצמית,חשש לדחייה ותחושת חוסר ערך.

הטיפול האישי, הוא אמצעי להשגת מטרות אלו ונוספות ,כמו, הרחבה והעמקה של האופציות העומדות לפני המטופל,

על בסיס רצונותיו וצרכיו והמציאות שבה הוא חי בהווה.

טיפול אישי,הריהו בעצם מקום שבו המטופל יכול לבדוק ולנתח את תפישותיו,עמדותיו והתנהגויותיו.

עתה הוא יכול לברור אופציות חדשות שלא עמדו לרשותו בעבר שעשויות להתאים לו יותר במציאות העכשווית.

בטיפול האישי המטופל חוזר שוב ושוב על רצונותיו ועל חששותיו ועל מחיר השינוי.

האם הוא מוכן או לא מוכן "לשלם" עבור דרכים חדשות ואופציות שיעלו.

המטופל מגיע למקום בו הוא חופשי לבחור ולקחת אחריות על מעשיו.

זוהי בעצם למידה שמתרחשת בטיפול האישי.

תהליך של גיבוש עקרונות וגישות שייושמו בחיים ,מחוץ לחדר הטיפולים.