התמודדות עם מצבי לחץ - טרור

התמודדות עם מצבי לחץ - טרור

אנו נמצאים בתקופה של דאגה, פחדים ומחשבה בלתי פוסקת על ביטחוננו ובטחון הילדים שלנו.

רבים מן הילדים נשארו בבתיהם וכולנו נתונים לעומס בלתי פוסק של אינפורמציה והרבה אי ודאות.

כל זה גורם לעלייה במתח הנפשי, וגם ילדינו מושפעים ומגיבים.

מרבית הילדים יתמודדו טוב עם המצב אם הוריהם ישמרו על קור רוח, שיקול דעת ושגרה עד כמה שאפשר.

ילדים מרגישים בטוחים יותר כאשר הם נמצאים בביתם כל עוד המצב לא ברור.

העניקו תמיכה במהלך היום, העסיקו אותם במשחקים ופעילות יצירתיות

ובמיוחד בשעת ההכנה לשינה- בשעה זו יש אצל ילדים נטייה לחשוב על חרדות.

במקרים אלו נסו לשהות עם ילדיכם זמן רב יותר, למשל, באמצעות קריאת סיפור יחד.

פחדים הנם חלק בלתי נפרד מתהליך ההתפתחות הנורמלי של ילדים ככלל, ושל ילדים החיים בישראל בפרט.

פחד משקף את חוסר הביטחון אותו חש הילד בעולם מפחיד, שאת כלליו הוא עדיין איננו מבין.

עם זאת, פחד הוא גם קריאה לעזרה ולתמיכה מכם - ההורים.

השפעות שליליות שעלולות להיגרם מחשיפה מרובה לאמצעי התקשורת, כוללות חשיפה לתמונות קשות, הבנה שגויה של הנאמר והעלאת רמות הלחץ

או החרדה בעקבות קצב החדשות ותוכנן.

ככל שהילדים צעירים יותר, ממומלץ להפחית את מידת ההיחשפות שלהם.

חשוב לזכור!!!

תגובתם של ילדים לאירוע טראומטי, בייחוד בגילאים הצעירים יותר, מושפעת מאד מהתנהגותם של הוריהם.

הילד רואה בהורה מודל המדגים כיצד יש לפרש את המצב וכיצד יש להגיב עליו.

אם אתם חשים קושי להתמודד עם המצב – חפשו עזרה עבור עצמכם, על מנת שתוכלו להעניק לילדים את תחושת הביטחון לה הם זקוקים.