מה קורה בטיפול?

מה קורה בטיפול אישי? או זוגי? או משפחתי?

כשאנחנו מגיעים לטיפול אנחנו בשלים לדבר על הכאב!

הכאב

הכאב ביחסים עם בן הזוג,

הכאב ביחסים עם ילד שלנו , או להבדיל עם ההורים שלנו.

מספרים למטפל על העוולות הכעסים והעלבונות שאנחנו חווים.

לבוא לטיפול

זו החלטה אמיצה מאוד

,כי אנחנו מבינים

שאנחנו מוכנים לחשוף את עצמנו .

את החולשות שלנו ואת ההתנהגויות שלנו

במצבים של לחץ במצבים של חוסר שליטה כשאנחנו כועסים ונותנים

לדחפים חזקים להוביל אותנו לשגיאות שאנחנו עושים ,

ולנפילות שלנו.

יש משמעות חשובה לתת מקום להעלות קשיים והתלבטויות באווירה שבה מקשיבים באמת

אנחנו חווים אומץ אבל גם הבנה. הבנה של הדרך שתוביל אותנו לשפר את חיינו ולחוות הקלה ושינוי