אתה פלא

Post date: Sep 7, 2017 4:25:16 PM

מילים ולחן: חוה אלברשטיין

כל רגע בו אנו חיים

הוא רגע חדש

כל רגע בו אנו חיים

אין שני לו ביקום

לא היה כמותו מעולם

ולא יהיה עוד לעולם

ומה מורים אנו לילדינו

בבית הספר?

מלמדים אנו אותם

כי שניים ועוד שניים

הם ארבעה

וכי פאריס היא בירתה של צרפת...

מתי נלמד אותם גם מה שהינם.

עלינו לומר לכל אחד מהם:

יודע אתה מה שהינך -

אתה פלא

אתה יחיד ומיוחד

אתה פלא

בכל העולם כולו

אין עוד ילד אחד בדיוק כמותך

אתה פלא

אתה יחיד ומיוחד.

והבט בגופך -

איזה פלא הוא

רגליך, ידיך, אצבעותיך הזריזות

האופן שבו אתה מתנועע

אתה פלא

עשוי אתה להיות כשקספיר

מיכאל אנג'לו בטהובן -

אתה פלא!

טמונה בך היכולת לכל דבר

כן, פלא הינך

וכאשר תגדל -

התוכל אז לפגוע באדם אחר

אשר כמותך הוא פלא

גם הוא יחיד ומיוחד

גם הוא פלא!

עליכם להוקיר זה את זה

עליכם לעבוד

כולנו חייבים לעבוד

כדי להפוך את עולמנו זה

שיהא ראוי לילדיו

אהבת המולדת אך דבר טבעי

הוא

מדוע תחדל האהבה בגבול!

אתה פלא

אתה פלא

אתה פלא

אתה פלא...

1. במה עוסק השיר ולמי הוא פונה?

2. מה תלונתה של המשוררת על מה שנלמד בבתי הספר?

3. האם אתם מרגישים שבבית הספר שלכם אתם לומדים את מה שהיא מבקשת?

4. אם כן, תנו דוגמאות. אם לא, הציעו הצעה – דרך ללמוד את הרעיון הזה.

5. על פי השיר, אילו דברים אצל כל אחד ואחד מבני האדם הם פלא?

6. בשיר נאמר: "אהבת המולדת אך דבר טבעי הוא, מדוע תחדל האהבה בגבול?" מה משמעות האמירה? האם אתם מסכימים אתה?

7. מהי מסקנת השיר?

8. מה אתם חושבים שתוכלו/תרצו להיות כשתגדלו?

מתוך אתר "לבנה" קרן תל"י