פלא

1. מה ראיתם בסרט?

2. אילו רגשות התעוררו בכם?

3. מה הרגשתם כלפי דמות מסוימת או אירוע מסוים?

4. האם משהו בסרט מזכיר לכם אדם מוכר או חוויה שעברתם? ועוד.

5. מה למדנו על הסוגיה / הבעיה החברתית שהציג הסרט?

6. עם איזו דמות בסרט הזדהיתם ומדוע?

7. מהם הקשיים שעמם מתמודדות הדמויות בסרט?

8. האם בני נוער יכולים לעזור לדמויות להתמודד עם הקשיים המוצגים בסרט? כיצד?

9. האם אתם מכירים נצרכים בקהילה בה אתם חיים?

10. איך תוכלו לעזור לנצרכים בקהילה בה אתם חיים?

11. האם יש זמן מוגדר להתרחשות העלילה? באיזו תקופה בהיסטוריה? אם אין זמן מוגדר - מדוע?

12. מה גרם להשתלשלות העניינים?

13. האם ניתן למנוע השתלשלות זאת? אם כן, כיצד? באיזו נקודה?