יחידה 2- אהבת הזולת - מכתבים מידידיה

1. מה לדעתכם הכוונה במילה "רֵע" האם רק במשמעות הצרה של חבר, עמית או הצווי מתייחס באופן רחב יותר?

2. כפי שצוין, לצווי לא לעשות לחבר את השנוא עליך מצטרפת מִצְוַות אהבת הזוּלַת. נסו להסביר כיצד ניתן לאהוב את הזולת, כפי שאת/ה אוהב/ת את עצמך.

3. כתבו סיפור בו לומדות הדמויות את משמעות האמרה "ואהבת לרעך כמוך".

4. כתבו מכתב תשובה לידידיה.