יחידה 6 - דאגה לדורות הבאים - מכתבים מידידיה

1. קראו את המדרש המעובד אדריאנוס והנוטע הזקן

2. משימה לבחירה

כתבו במצגת הכיתתית שלוש שאלות לקטע. על השאלות להיות שאלות חשיבה/הבעת דיעה ולכלול דרישת נימוק.

או

מכתב מכם לידידיה או מידידיה אליכם שיעסוק במדרש

אדריאנוס והנוטע הזקן - ד1
אדריאנוס והנוטע הזקן - ד2
אדריאנוס והנוטע הזקן - ד3