מיפוי מידע אודות חג או מועד

משימה 1 - עריכת טבלה

עליכם לערוך טבלה המארגנת את המידע על החג בו אנו עוסקים על פי התבחינים הבאים:

    • מזל החודש, תאריך, מספר ימי החג, שמות החג וההסבר לכל שם.
    • סמלי החג ומה הם מייצגים.
    • מצוות החג וסיבותיהן.
    • מנהגי החג ומקורם.
    • מאכלים והסיבה לאכילת כל אחד מהם.

את הטבלה ערכו באמצעות ה- WORD באופן הבא:

כתבו את שמכם והוסיפו התאריך ולאחר מכן שמרו את הקובץ בשמכם בתיקייה "מיפוי חג______" בתוך תיקיית הכיתה.

מיפוי מידע- חג ______

לטבלה מוכנה

משימה 2 - מידע ועריכתו

כעת עליכם לחפש מידע על החג עשו זאת באמצעות חיפוש בלקסיקון לתרבות ישראל.

קראו את המידע ולאחר מכן רכזו את המידע בעמודות המתאימות בטבלא.

משימה 3 - ניסוח תבחין נוסף

נסחו תבחין (קריטריון) נוסף באמצעותו ניתן ללמוד על החג. כדי ללמוד כיצד עורכים תבחינים לחצו כאן.