ל"ג בעומר -חקרשת

תלמידים יקרים,

ל"ג בעומר הנו אולי החג העטוי במסתורין הגדול ביותר מבחינת מקורותיו, מנהגיו והאישים הקשורים בו והאירועים בהם הוא עוסק.

במשימת חקרשת* זו ננסה לברר את מקורותיו של החג, להכיר את מנהגיו השונים והסיבות להן ולעשות סדר במושגים והאישים הקשורים בו.

במשימה הראשונה

תקבל כל קבוצה נושא ושאלות לעיון בהם יהיה עליה לעסוק. את המידע תוכלו למצוא במקורות מידע הבאים או במקורות אחרים שתמצאו בעצמכם.

את המידע שתאספו ערכו באמצעות מסמך אותו עליכם לשתף את צוות העבודה והמורה.

במשימה השנייה

יהיה על כל קבוצה לחשוב על דרך יצירתית להציג בפני מליאת הכיתה את הנושא אותו למדה (סרטון, מצגת, פרק ביומן, סרטון מידע, כרזה, פרסומת, או כל דרך העולה על דעתכם...)

מוכנים??? קדימה למשימה...

נושא 1 : ספירת העומר

 1. מה זה עומר?
 2. מהי ספירת העומר?
 3. מה הסיבה לספירת העומר?
 4. מתי סופרים את ימי העומר?
 5. כמה ימים סופרים בספירת העומר?
 6. כיצד סופרים את ימי העומר?
 7. מדוע יש הנוהגים מנהגי אבלות בזמן הספירה?
 8. מהם מנהגי האבלות שנוהגים בימי ספירת העומר?
 9. איזו תקופה מתחילה מיד בתום ספירת העומר?

נושא 2 : ל"ג בעומר

 1. באיזה תאריך עברי חל ל"ג בעומר?
 2. מה מציין תאריך זה על פי המסורת היהודית? (מהו מקור החג האם ישנו צווי על קיומו?)
 3. מדוע נקרא ל"ג בעומר על שם ספירת העומר ולא מתייחס לתאריכו בחודש העברי?
 4. מדוע יש הנוהגים מנהגי אבלות, בזמן הספירה, בתקופה שבין פסח לל"ג בעומר ?
 5. מהם מנהגי האבלות שנוהגים בימי ספירת העומר בתקופה שבין פסח לל"ג בעומר ?
 6. במרוצת הדורות התגבשו סביב החג מנהגים רבים. ציינו לפחות 5 מנהגים שונים הקשורים בדמויות ובאירועים סביב החג.
 7. עם עליית התנועה הציונית עלה הצורך בהכנסת רוח חדשה והרואית לחגים שונים, בין הפעולות שנעשו לשם כך היתה לכתיבת שירים תפקיד חשוב וחגים רבים נכתבו שירים חדשים. שירים אלה מביעים במילותיהם את רוח החג ומנהגיהם. מצאו 2-3 שירים, העתיקו אותם והדגישו בהם את סממני החג (מנהגים/ אישים/אירועים).

נושא 3 : בר - כוכבא

 1. מיהו "בר- כוכבא"? , מהו שמו המקורי? , מאין ומדוע זכה לכינוי זה?
 2. במה קשור בר- כוכבא לל"ג בעומר?
 3. בר-כוכבא היה מנהיגו הצבאי של מרד בצבא רומא לכינון עצמאות מדינית ורוחנית ביהודה. תארו את מהלכי המרד הסיבות, המהלכים(ההישגים והכשלונות לאורך הדרך) וכמובן התוצאות בסיום המרד.
 4. מניין שאב בר-כוכבא את הכוח לסחוף אחריו את הלוחמים למרוד בצבא רומאי מאורגן ומסודר?
 5. כיצד על פי המדרש מצא בר כוכבא את מותו?
 6. כיצד השפיעו תוצאות מרד בר- כוכבא על החיים ביהודה?
 7. מצאו שיר המתאר את בר כוכבא וכתבו כיצד הוא מתואר בשיר?
 8. באילו דרכים נוספות מונצח מרד בר - כוכבא ואיזה דימויי מעבירה ההנצחה.
 9. האם הגבורה המיוחסת לבר- כוכבא מוצדקת בעניכם? דונו בקבוצה וכתבו את דעותיכם.

נושא 4 : רבי עקיבא

 1. מיהו רבי עקיבא מה ידוע לנו על חייו ועשייתו?
 2. כיצד הפך רבי עקיבא מבור לאחד מגדולי החכמים?
 3. במה קשור רבי עקיבא לל"ג בעומר?
 4. במה קשור בר - כוכבא לרבי עקיבא ?
 5. רבי עקיבא הטיף למרד ברומא וסבר כי המרד יצליח ויוביל לגאולה במה תלה עקיבא את אמונתו זו?
 6. האם המרד ברומאים שזכה לעידדו הנמרץ של רבי עקיבא היה הצלחה כפי שניבא לה וכיצד נסתיים מרד זה?
 7. מה היה סופו של רבי עקיבא וכיצד מצא את מותו?

נושא 5 : רבי שמעון בר יוחאי

 1. מיהו רשב"י מה ידוע לנו על חייו ועשייתו?
 2. במה קשור רשב"י לרבי עקיבא האם הכירו? האם השקפותיהם היו דומות וכיצד ראו את המרד ברומאים?
 3. היכן קבור על פי המסורת רשב"י ובמה מפורסם קבר זה כיום ואילו מנהגים ממנהגי החג קשורים בו?
 4. רשב"י ובנו הסתתרו על פי המסורת 13 שנים במערה. מפני מה התחבאו ומדוע?
 5. ספרו בקצרה את המדרש אודות רשב"י ובנו במערה?
 6. מהו הקשר בין רשב"י ול"ג בעומר?

רציונל

 • היכרות עם סמלי החג, מנהגיו, האירועים והאישים הקשורים בו ודיון במשמעויות והערכים שהתגבשו סביב החג במהלך הדורות.
 • שיפור יכולות העבודה בצוות.
 • עבודה ביישום שיתופי ותרגול עריכת תוכן משותף.
 • תרגול מיומנויות מידעניות וקידום מיומנויות מידע ומדיה.
 • עריכת טקסט מידעי רציף מקטעי מידע שונים.