על עצמי

בניית מצגת - על עצמי

משימה ראשונה

בשיעורי "מולדת וחברה" ראינו כי אנו שייכים למעגלים חברתיים ושיוכיים שונים. במשימה זו נערוך מצגת POWER POINT ובה נספר על עצמנו ועל מעגלי השייכות השונים אליהם אנו שייכים.

בשלב ראשון נבנה את "שלד" המצגת שיהיה מורכב מן הכותרות שבטבלה שבהמשך. לאחר מכן נוסיף לה תוכן ( = הטקסט ממנו תורכב המצגת).

את הפרטים נאסוף בסוף מחברת מולדת אותה נביא לכיתת המחשבים או בדיסק נשלף נייד (DISK ON KEY)

זכרו בתחילת ובסוף כל שלב בעבודה נחזור לדף זה בכדי לבדוק את עצמנו ולאחר הבדיקה נבקש בדיקה של המורה.

אילו מרכיבים יכללו במבנה המצגת ?
זכרו בתחילת ובסוף כל שלב בעבודה נחזור לדף זה בכדי לבדוק את עצמנו ולאחר הבדיקה נבקש בדיקה של המורה.

משימה שנייה

בשלב השני נוסיף למצגת פרטים חזותיים ( = תמונות, ציורים, כותרות, רקעים והנפשות)

ü כעת, משסיימתם את שלב התוכן והצורה הוסיפו רקעים ואיורים מתאימים לתוכן השקופית .

זכרו בתחילת ובסוף כל שלב בעבודה נחזור לדף זה בכדי לבדוק את עצמנו ולאחר הבדיקה נבקש בדיקה של המורה.