מגילת העצמאות

ההכרזה על הקמת מדינת ישראל

בשיעור עיינו בהזמנה לטקס ההכרזה על מדינת ישראל ובנוסח מגילת העצמאות. למדנו שבמגילה ישנם שני מימדים: זה העוסק בעברו של העם וזה העוסק בעתיד המדינה שאיפותיה וערכיה.


בצעו את משימות 1-2 (משימות 3-4 הם אתגר העשרה)

1. ערכו רשימה של טיעונים לזכות העם היהודי למדינה על פי מגילת העצמאות.

2. אתרו במגילה את הערכים או השאיפות המועלים בנוסח ההצהרה וכתבו האם לדעתכם הערכים או השאיפות הללו ממומשים היום 72 שנים אחרי ההכרזה.

3. מצאו דמות מהאישים החתומים על המגילה וקראו אודותיה.

4. ציינו מספר עובדות מעניינות על האישיות אותה בחרתם.