אלכסנדר מוקדון

אלכסנדר מוקדון חולל שינוי עולמי שהשלכותיו השפיעו על תולדות האנושות כולה. אף שהלך לעולמו והוא בן 33 בלבד, הספיק בעשור אחד לשנות את מפת העולם המדינית. הוא לא היה רק כובש גדול; כיבושיו היו מבוא לשינוי תרבותי גדול וליצירתה של תרבות חדשה – התרבות ההלניסטית. דמותו הייתה מופת לרבים בעולם, ורישומו ניכר גם בספרות חז"ל. אלכסנדר מוקדון יצא לכבוש את פרס בגיל 23. קודם לכן כבש כמעט את כל העולם התרבותי שהיה ידוע ליוונים. כיבוש האימפריה הפרסית הביא לביטול ההבחנה בין מזרח למערב ויצר סדר עולמי חדש שהייתה לו השפעה של ממש על תולדות האנושות. השינוי המשמעותי ביותר היה יצירתה של תרבות חדשה שמיזגה מזרח ומערב, התרבות ההלניסטית. עוצמת אישיותו ומעשיו של אלכסנדר מוקדון מעלים את השאלות עד כמה התכוון לכך ואם היה מודע להשלכות של מעשיו. אחרי מותו התפתחו אגדות על חייו המופלאים, והוא נעשה מופת לרבים. גם הספרות התלמודית ראתה בו דמות של מלך חוקר המאמין באל ומחפש אחר האמת.


משימה

סיכום דמות (1).doc