המלצה על חוג

• שם החוג?

• באיזה תחום עוסק החוג? (מוזיקה, ספורט ועוד..)

• היכן הוא מתקיים?

• באיזה יום ומה הן שעות הפעילות שלו?

• מיהו קהל היעד?

• מהו שם המדריך?

• מהי תרומת החוג (למידה, הנאה וכדומה)

• מדוע הוא מומלץ?

• באיזו ארץ התפתח התחום?

• מי המציא?

• לאיזו מטרה?

• מתי?

• כיצד התפתח במהלך השנים?

• מה ייחודי בנושא?

• דמויות מפורסמות בתחום.