מחוון- שלבים בכתיבת תשובה לשאלה

מחוון- שלבים בכתיבת תשובה לשאלה

1. קוראים את השאלה ומסמנים:

· מילות שאלה(מה? מתי? איפה/היכן? איך/כיצד? מי? למה/מדוע? )

· מילות הוראה (כתבו, סמנו, הדגישו ,השלימו, העתיקו)

2. מחליטים האם זו שאלה של איתור פרטים, דעה או של הסקת מסקנות.

3. מאתרים את התשובה בסיפור מדגישים במצבע או מסמנים אותה.

4. כותבים פתיחה לתשובה ומשתמשים בחלק ממשפט השאלה ללא מילת השאלה (תשובה מלאה).

5. מעתיקים את התשובה מן הטקסט או כותבים אותה במילים דומות משלנו על פי הקטע.

6. בודקים

א. האם התשובה נכונה?

ב. האם כתבנו תשובה מלאה וענינו על כל חלקי השאלה?

ג. האם נימקנו תשובתנו (כאשר נדרש נימוק)

ד. האם השפה תקנית והמשלב תואם לכתיבה.

ה. האם הכתיב נכון? ניתן להיעזר בשאלה או בסיפור.

ו. האם השתמשנו בסימני פיסוק?

ז. האם כתב היד ברור?

ח. האם שמרנו על רווחים בין המילים?