מילות קישור מפורט

הקישוריות

הקישוריות היא מצב שבו המשפטים בטקסט קשורים זה לזה באמצעות מילות קישור. מילות הקישור מראות את הקשר הלוגי ( ההגיוני ) בין המשפטים שבטקסט ובין הפסקות השונות שבו. שימוש נכון במילות קישור עוזר ליצירת לכידות בטקסט.

הערות:

1. יש קשרים המבטאים יותר ממשמעות אחת.

2. בטבלה לא הובאו כל הקשרים הקיימים.

3. יש קשרים שאינם מבטאים תפקיד לוגי מוגדר, אך הם הכרחיים לקישור בין חלקי משפט, כמו: ש, אשר, כי ( שאינה מבטאת סיבה )