אישים מצויינים

דמויות מופת

משימה ראשונה

בחרו אחת מן הדמויות שבמרכז וענו על השאלות הבאות בעזרת מקור המידע ובעזרת מקורות נוספים:

  1. הציגו את הדמות שבחרתם ותארו את קורות חייה בנקודות.
  2. מהו הרקע (תקופה ומעמד חברתי כלכלי) בו צמחה הדמות? ציינו היכן גדלה והתחנכה?
  3. במה באה לידי ביטוי המצוינות של הדמות?
  4. תארו, אם יש, אירוע משמעותי שהשפיע על הדמות.
  5. כיצד הרקע לסיפורה של הדמות מסייע לנו להבין את אישיותה, התנהגותה והישגיה?
  6. תארו במה שונה הדמות מהסביבה בה פעלה או במה תפיסת עולמה, מעשיה והישגיה נחשבים לייחודיים.
  7. עם אילו אתגרים/ קשיים בחרה/ נאלצה להתמודד הדמות?
  8. כיצד התמודדה הדמות עם אתגריה המיוחדים?
 1. על פי אילו ערכים פעלה הדמות בדרכה למצוינות ואילו מבין ערכי החינוך למצוינות (עקביות, מחויבות, נחישות, נתינה, אחריות, מעורבות, התמדה ונחישות) באים לידי ביטוי בדרכה של הדמות? בחרו ערך והביאו דוגמה.


משימה שנייה

 • מהידע שאספתם בתשובתכם כתבו סיכום קצר אודות הדמות.
 • ציינו האם הדמות מזכירה לכם אדם מוכר? פרטו דבריכם.

בחרו:

 • אילו תכונות זיהיתם בדמות שבאות לידי ביטוי גם בכם ומה אתם לומדים מהדמות על עצמכם?
 • אילו תכונות מתכונותיה של הדמות נראות לכם ראויות לחיקוי והייתם רוצה לאמץ לעצמכם? נמקו.


משימה שלישית

 • ערכו מצגת אודות הדמות באמצעות הדברים שלמדתם אודותיה.

על המצגת להיות ערוכה על פי העקרונות לכתיבת מצגת.