תעודת זהות ליוצר/ת

משימה ראשונה

חפשו מידע באינטרנט על הדמות בה אתם עוסקים ואתרו שני מקורות מידע (לפחות).

על מנת לא לאבד את המקורות שמצאתם העתיקו למסמך WORD את כתובת העמוד באינטרנט ואת כותרתו.

לדוגמא:

אתר שירה, קורות חיים - נורית זרחי (22/05/17)

http://retro.education.gov.il/tochniyot_limudim/shira/k_24.htm

משימה שנייה

אתרו ומיינו את המידע שמצאתם באינטרנט על הדמות באופן הבא:

 • שם משפחה:
 • שם פרטי:
 • תמונה
 • שנת לידה:
 • מקום לידה:
 • מקום מגוריו/ה בשנות ילדותו/ה ושנות נעוריו/ה
 • אירועים שהשפיעו עליו/ה ועל יצירתו/ה
 • עיסוקיו/ה (מלבד כתיבה ספרותית)
 • בחרו מתוך הביוגרפיה של היוצר/ת שני פרטים שעניינו אתכם במיוחד וכתבו אותו.
 • שמות ספרים שכתב
 • אילו יצירות אני מכיר:
 • מקורות מידע בהם עשיתי שימוש כולל תמונות