גבולות ארץ ישראל

גבולות ישראל - הרצאה של פרופ' גדעון ביגר

גבולות ארץ ישראל ומדינת ישראל - איפה היו ואיפה יהיו גבולות ישראל?