מסביב לים התיכון- בניית מצגת על מדינה

במסגרת לימוד התכנית "ארצות הים התיכון" נערוך מצגת אודות המדינה . את המצגת נערוך באמצעות מחולל המצגות של google drive .

המצגת תתבסס ספרי יעץ ועל חומרים מן האינטרנט ותכלול מידע ,מפות, דגל ותמונות מנוף המדינה.

אתרים מומלצים.

אנציקלופדיה Y-NET

למטייל

זכרו, ניתן להשתמש ולהיעזר בספר הלימוד שלנו !!!

עם זאת, כדאי ורצוי להיעזר במידע נוסף מאתרים או ספרי יעץ שונים.

משימה 1

  1. חפשו באינטרנט מידע אודות הנושא וקראו אותו.
  2. כתבו שאלות אודות הנושא במסמך google drive חדש שתפתחו בכתיבת השאלות היעזרו בנושאים במכוון שלהלן.
  3. שמרו את השאלות ושתפו את חבריכם. את רשימת השאלות והמצגות עליכם להעלות לשיחה המיועדת לכך במרחב הכיתה להערכת עמיתים בטרם ביצוע הדווח במליאת הכיתה.

משימה 2

מיינו וחלקו את השאלות לנושאים על פי רשימת הנושאים המופיעים להלן

משימה 3 - בניית מצגת

אין לעבור לשלב המצגת ללא אישור המורה.

  1. ענו על השאלות בתוך מצגת שתבנו
  2. חברו את התשובות לשאלות באמצעות מילות ומשפטי קישור.

רגע לומדים !!!

משימה 4 - תוצר יצירתי

צרו סרטון תדמית /עלון תיירות למדינה שאת מאפייניה חקרתם.

! את הסרטון ניתן לערוך באמצעות ה- Power Point תו שימוש במעברים והנפשות או ביוצר הסרטים של WINDOS.

!! את העלון תוכלו לערוך בקלות באמצעות Publisher .

חשבו היטב כיצד ניתן למשוך קהל תיירים למדינה אותה אתם מפרסמים באופן היעיל ביותר.

משימה 5 - משוב והערכת עמיתים

  1. הכנסו לקבוצת הדיון הכיתתית.
  2. הפקידו את הקישורים לשאלות שכתבתם, למצגת ולתוצר היצירתי שערכתם .
  3. תנו משוב לעבודותיהם של שני צוותים עמיתים. כאשר אתם נותנים משוב עליכם להתייחס לשלבי המטלה בכלל ולמחוון המשימה בפרט.
  4. חפשו קוים מקוריים ויוזמות בעבודותיהם של חבריכם וציינו זאת במשוב שתכתבו להם.

בהצלחה !!!