ארץ ישראל - חתכי גובה רוחביים

  • בחיתוכי גובה בנקודות שונות לרוחבה של ישראל נקבל תרשימי חתך שונים. כך לדוגמא, חתך גובה רוחבי מאשקלון לים המלח ייצר תרשים חתך כזה:


מתוך: חוקרים ארץ : גאוגרפיה לכיתה ו' , מט"ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית, תל אביב, תשע"ה – 2015 , עמוד 25.

  • משימה
  • 1. הורידו את תוכנת google earth .
  • 2. בהתאם להוראות הבאות צרו שלושה תרשימי גובה של ישראל על פי הסימונים במפה שלפניכם. תוכלו להיעזר גם בסרטון הבא:


3. צרו צילום מסך (בעזרת Print Screen במקלדת לכל אחד מהתרשימים והדביקו במסמך Word שתצרו.4. תארו במילים שלכם (בעזרת האטלס) את מהלכם של שלושת החתכים שיצרתם ממערב למזרח מיקום וגובה בכל נקודה (השתמשו במושגים מעל ומתחת פני הים).

5. מה מביא להבדלים הגדולים בין החתכים שיצרתם?

6. השוו בין התרשים לחתך המרכזי (אשקלון - ים המלח) שיצרתם לחתך בדוגמא שמעל .את קובץ המשימה הביאו בדיסק נשלף נייד או שלחו לעצמכם בדוא"ל

העלו את הקובץ לקבוצת הדיון בקבוצת הדיון הכיתתית כתגובה למטלה : "ארץ ישראל - חתכי גובה רוחביים"