יצירת חתכי גובה ומפת תבליט לא"י הרחבה לשאלות בעמ' 27 בספר "חוקרים ארץ"

Post date: Dec 6, 2015 7:56:41 PM

א. הכנסו למשימה יצירת מפת תבליט והכינו (לבד או בקבוצות עד ארבעה תלמידים ) מפת תבליט משלכם.

הדפיסו רק את עמודים 30-35

ב. היכנסו למשימה חתכי גובה לארץ ישראל ובצעו את המשימות המופיעות בה.

בהצלחה וחג שמח

מאור