גאוגרפיה

הכרת המפה

מבוא לגיאוגרפיה

כוונים-מושגי יסוד

מפות

מצגת מרכיבי מפה

ארצות הים התיכון

מסביב לים התיכון- בניית מצגת על מדינה

מסביב לים התיכון

מצגת על מדינה

חוקרים ארץ

גבולות ארץ ישראל

אזורים בארץ ישראל

מצגת דינמית - מכירים את הצפון

מצגת דינמית - מכירים את המרכז

מצגת דינמית - מכירים את הדרום

ארץ ישראל - חתכי גובה רוחביים

נופים בארץ ישראל - משחק

אקלים ומזג אויר

תחזית מזג האוויר ומשמעותה

יצירת קלימוגרף מישור החוף מול צפון הארץ

הודו

חיי הדת בהודו