ה. הכנת מתכונים

כל קבוצה תכתוב מתכון למאכל ייחודי למדינה אותה חקר. כתבו על דף וורד

המתכון יכלול את המצרכים וכן אופן ההכנה תוך שימוש באוצר המילים הנלמד.

https://docs.google.com/presentation/d/13xwJ5wm438pHbea4CKj5eE4XjpZ0dj0n6-HvX5kFxeY/edit?pref=2&pli=1#slide=id.g2aad347aa_016