ד. איסוף מידע

תלמידים יקרים

עליכם לבצע עבודת חקר על המדינה.

הצגת רקע כללי על המדינה.

תוך התייחסות למספר מרכיבים:

1. שם המדינה

2. יבשת

3. שפה רשמית

4. הדגל וצבעי הדגל

. עיר הבירה

6. סוגי האוכלוסייה

7. גודל המדינה

8. האקלים ומזג האוויר במדינה

9. סוגי מאכלים הכי אופייניים ואהובים במדינה זו

,.

כתבו את אוצר המילים / תבנית עם אוצר מילים החדשות שלמדתם בנושא באנגלית

הכינו פוסטר מיידע על המדינה אותה בחרתם. צרו קיו אר לסיור במדינה- לא יותר מ2 דק סרטון וכן הכינו קיו אר מיידעעל המדינה.

כיצד נבחן מידע?!

http://digital.ort.org.il/?p=3946

http://digital.ort.org.il/?p=4359