ג. עבודת צוות

מזל טוב, אתם צוות!

על עבודת צוות הכנסו לקישור -

עבודת צוות באתר "בין הצלצולים"

צוות הוא קבוצה של אנשים התלויים זה בזה במידה רבה, מתוך כוונה להשיג מטרה משותפת ומתוך הסכמה שהדרך היחידה להשגת אותה מטרה היא באמצעות עבודת צוות (Parker, 1990).

עכשיו נכנס לפגישה משותפת לקבלת החלטות בנוגע לתרומה של כל אחד מהחברים לקבוצה.

היכנסו לאתר