ז. צילום הכנת המתכונים

תעדו את עצמכם בשלב הכנת המתכון העלו לאתר בית הספר והכינו QR המוביל להכנת המתכון שלכם.