יב. הצגת תוצרים מתהליך הלמידה

כיתה ד יקרה- כל הכבוד,

ועכשיו לעניינינו:

לסיכום עליכם למלא את דף הרפלקציה המצורף.

על כל תלמיד לפתוח את הקובץ ולמלא עצמאית את הטבלה. חישבו על התהליך מתחילתו ועד סופו, כיצד חשתם במהלך תהליך העבודה?

כל תלמיד יעלה את הקובץ לפורום המצורף.

שיהיה בהצלחה.