1.25 פרק כ"ה - פרשת דוד, אביגיל ונבל הכרמלי

Post date: Jun 14, 2015 3:48:03 PM

  1. סכמו את מאורעות הפרק בנקודות.
  2. הביעו דעתכם על התנהגותו של דוד ונמקו אותה.
  3. הביעו דעתכם על התנהגותו של נבל ונמקו אותה.
  4. הביעו דעתכם על התנהגותה של אביגיל ונמקו אותה.
https://sites.google.com/a/hadror.org.il/main/merhavey_kitot/hey-3/_draft_post-1/escalante_abigail.jpg

אביגיל הזהירה - Juan Antonio de Frías y Escalante - 1667