1.09 - פרק ט' - נעים מאוד שאול בן קיש

Post date: May 31, 2015 9:32:10 AM

מיהו שאול? פסוקים א' – ב'

בשבט בנימין היה איש חשוב ושמו קיש. לקיש היה בן ושמו שאול.

שאול בחור טוב ואין בישראל אחד טוב וחזק ממנו. "משכמו ומעלה גבוה מכל עם" (פסוק 2).

שאול הולך לחפש אתונות – פסוקים ג' – יד'

האתונות (הנקבה של החמור) אבדו לקיש והוא שלח את בנו שאול יחד עם אחד הנערים לחפש את האתונות.

אחרי מספר ימים הם לא מצאו את האתונות ושאול אמר לנערו שכדי שהם יחזרו הביתה כי אבא שלו יתחיל לדאוג להם.

הנער סיפר לשאול כי בעיר (לא מסופר באיזו עיר) יש אדם אשר רואה נסתרות ויכול לגלות את העתיד.

הנער הציע לשאול שהם ילכו לאיש הזה והוא יגלה להם היכן האתונות.

שאול אמר שאין לו מה להביא לאיש והנער אמר שיש לו מטבע כסף ואפשר לתת אותה. שאול הסכים והם נכנסו לעיר.

בשער הם פגשו נערות שהלכו לשאוב מים מן הבאר. הם שאלו את הנערות היכן האיש נמצא והנערות הסבירו להם את הדרך.

פגישת שאול ושמואל : פסוקים טו' –כז'

אותו איש רואה נסתרות הוא שמואל. ה' גילה לו כי שאול עתיד להגיע אליו בעניין האתונות והוא האיש שיהיה מלך.

כאשר שאול התקרב לבית הוא שאל את שמואל מי האיש רואה הנסתרות ושמואל ענה לו-אני הוא.

שמואל מבקש משאול לעלות אתו לבמה לאכול, להישאר לישון ומחר בבוקר ללכת לדרכו. ובקשר לאתונות אומר שמואל אל תדאג כי הן נמצאו וכל הדברים הטובים שיש בישראל לך הם.

שאול עדיין לא שאל דבר על האתונות וכבר שמואל עונה לו עליהן.

שמואל כבר רומז לשאול על המלוכה כאשר הוא אומר לו שכל הדברים הטובים בישראל שלו הם.

שאול מאד צנוע וביישן. שאול אומר לשמואל מי אני שאקבל את כל הדברים? אני משבט קטן וממשפחה קטנה.

שמואל לא עונה לשאול. שמואל מושיב אותו בחדר שבו זובחים זבח ונותן לו לשבת במקום מכובד ונותן לו את החלק החשוב ביותר לאכול.

לאחר הסעודה ,שמואל לוקח את שאול לשיחה בגג הבית.

בבוקר למחרת שוב קורא שמואל לשאול לעלות לגג ולשמוע את דבר האלוהים.