1.08 פרק ח' משפט המלך

Post date: May 31, 2015 9:32:10 AM

בני ישראל מבקשים מלך: פסוקים א' – ה'שמואל זקן ובניו לא הולכים בדרכיו. בניו של שמואל לוקחים שוחד-לוקחים כסף כדי שבמשפט אותו אדם שנתן להם שוחד ייצא חופשי.

זקני העם באו אל שמואל ואמרו לו: אתה כבר זקן ובניך לא עושים דברים טובים אנחנו רוצים שתשים עלינו מלך כמו שיש לעמים אחרים.

שמואל כועס : פסוקים ו' – י'

שמואל מקבל את הדברים בצורה קשה הוא נעלב וגם מפחד מה יעשה המלך לעם.

שמואל פונה לאלוהים ושואל מה לעשות?

ה' אומר לו לעשות מה שהעם מבקש. ה' מעודד את שמואל . ה' אומר לו שלא יחשוב שהעם לא אוהב אותו אלא לעם נמאס מהשלטון של ה'.

ה' אומר :"כמו שהעם עזב אותי אחרי שהוצאתי אותם ממצרים כך עכשיו העם לא רוצה אותך."

ה' אומר לשמואל לשמוע בקול העם אך להזהיר את העם ולהסביר לו מה מלך יכול לעשות.

משפט המלך – פסוקים יא' – יח'

המלך יכול לקחת את בניכם ולשים אותם כרצים לפני המרכבה שלך.

המלך יכול לבקש מהאנשים לעבוד עבורו בשדה ובארמון.

המלך יכול לבקש להלחם ולמות במלחמה בשבילו.

המלך יכול לקחת את הבנות ולהפוך אותן למבשלות, עוזרות ואופות.

המלך יכול לקחת את היבול-מה שגדל בשדה.

המלך יעביד אתכם בכל מה שירצה.

כאשר המלך יעשה את כל הדברים האלו אתם תצעקו אל ה' אך אני לא אעזור לכם.

העם עדיין רוצה מלך :פסוקים יט' –כב'

שמואל אומר את כל הדברים האלו לעם אך העם לא רוצה להקשיב. הוא רוצה מלך שילחם את מלחמותיו ויעזור לו בכל הדברים בחיי היומיום.

ה' אומר לשמואל לשמוע בקול העם ולהמליך להם מלך. שמואל אומר לזקני ישראל-לכו לביתכם.

עבודה:

1. מה מבקשים בני ישראל משמואל?

2. מדוע בני ישראל מבקשים מלך?

3. מה דעתו של שמואל על דברים אלו?

4. מהם הדברים שהמלך יכול לעשות לעם?

5. האם העם מקבל את דברי שמואל?

משפט המלך באתר מקראנט