1.16.1 - פרק ט"ו - ט"ז - שאול Out דוד In

Post date: May 17, 2015 10:55:56 AM

בפרקים ט"ו - ט"ז ראינו כיצד מתחרט אלוהים על שהמליך את שאול ומחפש לו מלך חדש שימלוך על עמו.

היכנסו לאתר מקראנט צפו בפרקים הבאים:

בכל אחד מן הפרקים ישנם שאלות ותרגילים נסו לענות עליהם...

תיהנו

בהצלחה מאור