שמואל א' פרק ב' פסוקים יא-כו - חטאי בני עלי והנבואה על אחרית בית עלי

Post date: Nov 17, 2017 7:16:32 PM

חטאי בני עלי