שמואל א' - פרק ט"ו- קרב שאול ועמלק

Post date: Mar 9, 2018 9:58:11 AM

תלמידים יקרים,

1. קראו את פרק ט"ו ואת תמצית הפרק המופיעה להלן.

2. הכנסו למשימה "פרק ט"ו - מלחמת שאול בעמלק" באתר גלים המוקצית עבורכם ובצעו אותה. בסוף ביצוע המשימה, לחצו "שלח משימה" על מנת שאוכל לראות שביצעתם את המשימה ולבודקה.

זכרו לכניסה למשימה באתר להזדהות על ידי לחיצה על הכפתור ה"הזדהות אחידה"

3. הירשמו בטופס הנוכחות בתרגיל ומלאו את פרטיכם. אם מסיבה כלשהי לא הצלחתם למלא את המשימה במועדה או שהתגלה קושי בכניסה "לגלים" כתבו זאת בטופס הנוכחות.

בהצלחה מאור

1. שמואל מצווה על שאול להשמיד את עם עמלק (כולל נשים ,ילדים ,צאן ,בקר גמלים וחמורים).

2. שאול משמיד את עמלק אך חומל על אגג. שאול בהשפעת העם לוקח שלל את טובי הצאן והבקר של העמלקים.

3. ה' נגלה אל שמואל ואומר לו שנמאס בשאול כמלך משום שאינו מקיים את צוויו.

4. שמואל בא למחנה שאול בגלגל ושומע געיית פרות ופעיית כבשים ועיזים. שאול אומר שהוא קיים את דברי ה', שמואל שואל מה הקולות שהוא שומע ושאול עונה שהעם לקח את טובי הצאן בכדי להקריב לה'. שמואל אומר שזו הפרה של דברי ה' ושה' מעוניין שישמעו בקולו והוא לא צריך קורבנות. שמואל אומר לשאול שהמלוכה תילקח ממנו.

5. שמואל מבקש שיאתרו את אגג ולאחר תפיסתו הוא הורג אותו.

6. שמואל הלך לביתו והתאבל זמן רב על שאול.