1.11 - פרק י"א - קרב שאול בעמון

Post date: Mar 9, 2018 9:58:11 AM

  • עמון צרים יבש גלעד, אנשי יבש גלעד מבקשים לחתום על "הסכם חסות".
  • נחש מלך עמון מסכים לכניעתם ובלבד שינקב את עין ימין לכל אחד מתושבי העיר.
  • אנשי יבש מבקשים אורכה של שבוע לצאת ולחפש לצאת ולחפש מושיע (תגבורת).
  • שליחים מטעם אנשי יבש גלעד באים לשאול ("לבכות") לבקש עזרה.
  • שאול כועס לשמע הדברים, הוא שולח נתחים מבקרו לכל שבטי ישראל ואומר שמי משבטי ישראל, שלא יצטרף להגנה על יבש גלעד, בקרו יהפוך לנתחים.
  • שבטי ישראל מתקבצים בבזק (צפון שומרון) בשטחי כינוס לקראת קרב מול עמון.
  • שאול מחלק את 330,000 הלוחמים לשלושה כוחות.
  • שאול תוקף את מחנה עמון והעמונים מתפזרים ובורחים.
  • שאול והעם זובחים לה' בגלגל (=מקריבים קורבנות)