'יהושוע פרק ז

כיבוש העי

לפניכם תיאור השתלשלות האירועים בין מחנה ישראל לבין העיר העַי.

í לעיון בפרק לחצו על הספרî

באמצעות ה- word, במסמך חדש שתפתחו, עליכם לכתוב ידיעה עיתונאית בה תתארו את המאורעות כאילו הייתם נוכחים כעיתונאים באחד המחנות.

את המשימה יש לשמור בשם בתיקיית הכיתהבתיקיית הקרב בעי.

  1. תארו את מהלך האירועים.
  2. תארו את טקטיקות הלחימה. (טקטיקה=שיטת פעולה)
  3. מאיזה מחנה אתם מסקרים את ההתרחשויות = כתיבה תיאורית.
  4. חשבו על שמכם כעיתונאים (לדוגמא: ישעי בן חופני) לסיכום הידיעה.

להזכירכם, ידיעה עיתונאית – חדשותית , הינה טקסט מידעי סיפורי על אירוע אקטואלי המעניין את ציבור הקוראים או שחשוב לציבור לדעת עליו ומטרתו להביא בפני הקוראים מידע מעודכן, מעניין ,ומשויך לעולמם. הטקסט מתפרסם באמצעי התקשורת (אמצעי תקשורת המונים-המופנים לקהל גדול) השונים כגון:

עיתון - תקשורת כתובה ,רדיו וטלוויזיה -תקשורת אלקטרונית ואינטרנט תקשורת אלקטרונית כתובה.

ידיעה עיתונאית מתאפיינת בתכונות הבאות –השתדלו להקפיד על המאפיינים הבאים:

ü טקסט המתמקד בעובדות ומשתדל להימנע מפרשנות (עמדת הכותב יכולה להתבטא בבחירת הפרטים המודגשים, סדר הופעתם ובבחירת המילים לתיאור האירוע).

ü כותרת המנסחת את האירוע בתמציות מרבית ומצד שני עליה למשוך את הקורא.

ü כותרת משנה- הרחבת המידע מהכותרת או השלמתו.

ü גוף הידיעה המשמש להרחבת הסיפור החדשותי – באמצעות ציון נסיבות האירוע- מקום האירוע, זמן האירוע, מטרתו, ציון מקור המידע והתייחסות למידע קודם תוך הוספת מידע.

ü שימוש בסימני פיסוק -ללא סמני קריאה ושאלה

-שימוש בנקודתיים לפני ציטוט וללא מירכאות.

שימוש באמצעים חזותיים- גודל אותיות |V|12 , הדגשה U I B ,מרכוז טקסט, חלוקה לכותרת-על וכותרת משנה,איור או תמונה.

משפט/פסקת פתיחה שימשכו את הקורא להמשך הקריאה.

אי שימוש בגוף ראשון (אני,אנחנו) והעדפת גוף שלישי (הוא,היא ,הם ,הן)

ללא פנייה לקורא.

שימוש בסמיכות – תכסיסים+ ישראלים =תכסיסי הישראלים, חומה+ עיר =חומת העיר, שריפה+ עי =שריפת העי

עבודה פורייה ונעימה