'יהושוע פרק ג

עם ישראל חוצה את הירדן בדרכו לכנען

  1. ערכו רשימת אירועים בפרק.
  2. מדוע לדעתכם מובל ארון הברית בראש המחנה? חשבו על תוכנו של הארון , מה מסמל הארון, על המסר לעם ועל המסר כלפי האויבים.
  3. מהי לדעתכם המטרה בנס הסגת מי הירדן לאחור והמעבר דרכו, דווקא בנקודה בה המים בדר"כ עמוקים ולא מעבר רגיל במים רדודים "מעברות הירדן " ? חפשו הוכחה לכך בראשית הפרק.
  4. השוו בין סיפור מעבר הירדן לסיפור חציית ים סוף (שמות פרק י"ד , פס' כ"א -ל"א) ערכו טבלה בת שלושה תבחינים לפחות.


הכנסו למשימה "יהושוע פרקים ג-ד " באתר "אופק" המוקצית עבורכם ובצעו אותה.