בריאת העולם

בניית מצגת -בריאת העולם

משימה ראשונה

בשלב ראשון נבנה את "שלד" המצגת ונוסיף לה תוכן ( = הטקסט ממנו תורכב המצגת)

פתחו את מחולל המצגות ה- PowerPoint .

כעת, העתיקו לכל שקופית את הפסוקים המתאימים לכל יום כאשר כותרת השקופית תהיה הנושא.

http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0101.htm

המצגת תתבסס על פסוקים מספר בראשית אותם נעתיק מ.

עשו זאת באופן הבא:

אילו מרכיבים יכללו במבנה המצגת ?

זכרו בתחילת ובסוף כל שלב בעבודה נחזור לדף זה בכדי לבדוק את עצמנו ולאחר הבדיקה נבקש בדיקה של המורה.

משימה שנייה

בשלב השני נוסיף למצגת פרטים חזותיים ( = תמונות, ציורים, כותרות, רקעים והנפשות)

ü כעת, משסיימתם את שלב התוכן והצורה הוסיפו רקעים ואיורים מתאימים לתוכן השקופית אותם תציירו בעזרת הצורות האוטומטיות.

עשו זאת באופן הבא:

זכרו בתחילת ובסוף כל שלב בעבודה נחזור לדף זה בכדי לבדוק את עצמנו ולאחר הבדיקה נבקש בדיקה של המורה.