ניקוד מלל עברי ב-WIndows 8 ו -WIndows 10

שיטת הניקוד בווינדוס 8 ו- 10 שונה מבגרסאות שקדמו להם. במערכת ההפעלה החדשה של מיקרוסופט יש מקלדת חדשה שבה הניקוד מתבצע בצורה שונה מבעבר. אין צורך לעבור למצב ניקוד על ידי שימוש ב CAPS LOCK –, והניקוד יכול להיעשות תוך כדי הכתיבה והעריכה בעברית. בנוסף, הקיצורים המשמשים לניקוד קלים יותר לזכירה וקשורים על פי רוב באותיות הפותחות את שמות סימני הניקוד.

פתח [אַ] - AltGr + פ

קמץ [אָ] - AltGr + ק

סגול [אֶ] - AltGr + ס

צירי [אֵ] - AltGr + צ

חיריק [אִ] - AltGr + ח

חולם [אֹ] - AltGr + ו

קובוץ (קיבוץ) [אֻ] - AltGr + \

דגש, שורוק, מפיק [בּ וּ הּ] - AltGr + ד

שווא [בְ] - AltGr + ש

שׁ ימנית (שין) - AltGr + ’ (W)

שׂ שמאלית (סין) - AltGr + / (Q)

חטף פתח [אֲ] - AltGr + ] (המקש מימין ל-פ)

חטף קמץ [אֳ] - AltGr + ר (המקש מימין ל-ק)

חטף סגול [אֱ] - AltGr + ב (המקש מימין ל-ס)

AltGr – מקש האלט הימני או צירוף של אלט + קונטרול