כניסה לספקי התוכן

כניסה מאובטחת לסביבות התוכן - הזדהות אחידה

רשימת סביבות התוכן הדיגיטלי

ההרשאה לשימוש בסביבות התוכן המתוקשבות של ספקי התוכן הדיגיטלי היא בהתאם לחבילת התוכן אותה רכש בית הספר. כניסה לסביבות התוכן, היא בהזדהות באמצעות פרטי זיהוי אישיים וסיסמה שנמסרו לך על ידי משרד החינוך.

תמיכה בסיסמאות

בבעיות ההזדהות או בבעיות סיסמה יש לפעול באחת מהדרכים הבאות:

• שימוש בשירות עצמי לקבלת סיסמה באמצעות דוא"ל.

• פנייה למזכירות בית הספר.

• פנייה מוקד סיסמאות של משרד החינוך בטלפון 03-9298888.

• פנייה למוקד המינהלת בטלפון 03-6906600 - מידע כללי ותמיכה בתפעול מערכת ניהול סיסמאות (דוח סיסמאות).

• כתובת דוא"ל: Moked-manbas@manbas.k12.il​

תמיכה תפעולית בסביבות תוכן מתוקשבות

בבעיות תפעול הקשורות למערכת ספק התוכן הדיגיטלי יש לפנות לאיש הקשר מטעם הספק.

פרטי קשר לתמיכה ת​פעולית בסביבות תוכן מתוקשבות​​​. (עודכן 7.9.2016)

מידע כללי

הנחיות לבתי ספר – חיבור לסביבות תוכן