קידום בריאות

ביה"ס שותף לתכנית ייחודית של משרד החינוך "בתי ספר מקדמי בריאות". במסגרת התכנית עוברים תלמידי ביה"ס פעילויות שונות והדרכות.

שבוע בריאות בביה"ס — Nov 29, 2015 8:45:40 AM

שאלון הרגלי בריאות ותזונה — Nov 1, 2015 11:41:55 AM