קיימות

"ויקח ה' אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה" (בראשית ב'15). בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך" (קהלת רבה ז') .

אקולוגיה

המונח אקולוגיה נגזר מהמילה היוונית "Oikos" שפירושה "בית".

האקולוגים חוקרים את בית הגידול על כל היבטיו: מחד, את התכונות הפיזיות של בית הגידול: משקעים, טמפרטורה, רוחות ולחות הקרקע, המים, האור, החמצן והמינרלים ומאידך את כלל האורגניזמים החיים בבית הגידול. דהיינו, חקר יחסי הגומלין בין אורגניזמים לסביבתם.

יעדי התוכנית פיתוח יחס ידידותי לסביבה :

> תכנון גינה בחישוב תנאי המקום: סוג אדמה, זוויות שמש, צמחייה ובעלי חיים מקומיים וכמות מים לפי עונות.

> מחזור פסולת : נייר, פלסטיק, וחומרים אורגניים.

> שמירת הטבע והנוף ,הגנה על בעלי חיים וצמחים.

> חקלאות טבעית אורגנית בחצר בית הספר.

> הגברת המודעות לטובת הכלל שתביא להתנהגות שומרת סביבה.

> השקיית גינה מבוקרת והקטנת צריכת המים באמצעות צנרת טפטפות ומערכת השקיה ממוחשבת.

> יצור קומפוסט - זבל אורגני לשימוש בגינה

> הקמת גינת נוי הכוללת פרחים חסכניים במים.

> שימוש במים אפורים

> חיפוי הקרקע בחומרים צמחיים או דוממים לשמירת לחות והורדת טמפרטורת הקרקע .

> התמודדות עם מזיקים על ידי גידול משותף של מגוון מינים ושילוב צמחי תבלין ולא על ידי כימיקלים סינתטיים להדברה ודישון.

> גידול צמחים המותאמים מבחינה ביו- אקולוגית לסביבתם.

> הקמת גן עצי ארץ ישראל נטיעת עצים משבעת המינים (בתקציב נוסף)

> שילוב בין צמחים רב שנתיים לצמחים עונתיים.

מטרות משנה :

>הכרת הצומח בסביבה הקרובה.

>הכרת מושגים אקולוגיים.

> לימוד חלקי הצמח ושלבי התפתחותו.

חקלאות אקולוגית היא למעשה חקלאות מסורתית השואפת לעבוד עם הטבע ולא נגדו ולפתח שיטת גידול בריאה המתחקה אחר תהליכי הטבע ומבוססת על ידע בן אלפי שנים.

התוכנית מזמנת התנסות מעשית ומספקת מענה במימד הרגשי שמסייע בצמיחתו האישית, תוך הדגשת נושא שימור הטבע ההגנה על החי והצומח, התוכנית מתמקדת בהיבטים השונים של יחסי הגומלין בין זכויות החי והצומח להתקיים ובין קיומם למען האדם ונשענת על התפיסה החינוכית ההומניסטית המתייחסת בראש ובראשונה לייחודיותו של האדם ותפיסתו כאינדיבידואל, גישה זו גורסת כי למידה משמעותית מתקיימת רק כאשר המרכיבים הקוגניטיביים (השכליים) מתמזגים עם המרכיבים הרגשיים של הילד.