בעלי חיים

בעלי חיים מלווים את האדם מאז ימי קדם, מביות חיות בר בחברות הפרה היסטוריות ועד היום.

מחקרים שונים מלמדים כי לבעלי החיים השפעה על בני אדם מבחינה נפשית, קוגניטיבית, רגשית וחברתית.

הכרת עולמם של בעלי החיים, הבנת צורכיהם וגילוי אחריות כלפיהם, מפתחים את הרגישות החברתית ואת היכולת הרגשית של הבאים במגע עמם. הקשר עם בעלי החיים מסייע בפיתוח אמפתיה ואחריות אישית, בהפחתת אלימות ובמניעתה ומאפשר התייחסות לנושאים סביבתיים ואקולוגיים הנלמדים דרך פינה החי ובעלי החיים. בעלי החיים מהווים גורם מתווך בין הילד לחברת הילדים ובינו לבין חברת המבוגרים. הקשר הרגשי עם בעלי החיים מאפשר לתמוך בתהליכי למידה ולהעלות את איכות החיים של הפרט והקבוצה. לכן בית הספר בחר את תוכנית בעלי החיים כתחום מרכזי וייחודי בחיי בית הספר.

את התוכנית מובילה איזבלה פייטלברג.

שיעורי בעלי חיים לכל הכיתות א'-ו': בשיעורי בעלי החיים הילדים נחפשים לבעלי חיים שונים: מכירים, חוקרים, לומדים, מרגישים, מלטפים ומטפלים בבעלי החיים.

נאמני בעלי החיים : בבית הספר יש קבוצה של נאמני בעלי חיים מכיתות ג'-ו'. שאחראים על הטיפול השוטף בבעלי החיים על הקשר עם תלמידי בעלי החיים על אירועים ייחודיים בחיי בית הספר סביב בעלי החיים.

אירועים בחיי בית הספר : ישנם כמה אירועים שבוע בעלי חיים ומתמטיקה מתקיים כל שנה וסביבו חידות סביב בעלי החיים ועולם המתמטיקה. הפסקות פעילות שמפעילים נאמני בעלי החיים ועוד.

תוכנית "חקר בע"ח וסביבתם" - שמה לה למטרה להעמיק את הקשר וההיכרות של התלמידים עם בעלי החיים מתוך אמונה כי קשר והיכרות יכולים לתרום הן לתלמיד לפיתוחו האישי - במתןן אפשרות לביטוי רגשות, בפיתוח ערכים כמו אחריות יחס לזולת, סבלנות, התמדה וסקרנות והן לבעלי החיים בעולמנו על ידי פיתוח היחס החיובי לבעלי החיים והמודעות לחשיבות שבשמירת הטבע והסביבה.

כמו כן, יוצאת התוכנית מתוך הנחה כי המפגש עם בעלי החיים הוא מסקרן ומרתק ועל כן יכול לעודד רכישת מיומנויות של תהליכי חקר שעליהן שמה התוכנית דגש. אנו מאמינים כי מיומנויות אלו יעודדו למידה מתוך רצון סקרנות ועניין.