תכניות קרן קרב

כתות א'- בע"ח, אשכולות חשיבה, העולם המופלא.

כתות ב'- בע"ח, אשכולות חשיבה, העולם המופלא.

כתות ג' – בע"ח, קיימות, ג'אגלינג.

כתות ד'- בע"ח, קיימות, שירי א"י.

כתות ה' - בע"ח, אסטרונומיה, שירי א"י, רובוטיקה.

כתות ו'- בע"ח, אשכולות חשיבה, שירי א"י.