אמירים למצויינות בחינוך

החל משנת תשס"ח מפעיל האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך תכנית בה נוטלים חלק מבתי הספר היסודיים ועל יסודיים. במסגרת התכנית מופעלות בבתי הספר הללו מסגרות לימוד בית ספריות לתלמידים מצטיינים. בתי הספר המשתתפים בתכנית מפתחים ומפעילים תכניות המטפחות מצוינות בית ספרית והמזמנות אתגרים חדשים למצטייני בית הספר.

התכנית המומלצת לטיפוח מצוינות והצטיינות מבוססת על מודל ההעשרה המשולש של פרופ' רנזולי. מודל זה הנו המודל הנפוץ ביותר בארה"ב ופורסמו לגביו מחקרים רבים המעידים על הצלחתו (ון טסל בסקה, 2007). התכנית מתחילה בבית הספר היסודי נמשכת לאורך שנות הלימוד בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, ומתמקדת בחשיפת תכנים ייחודיים שלא מתוך תכניות הלימודים הרגילות, ובלמידת מיומנויות חשיבה ובכללן מיומנויות חקר.

התכנית מעודדת את בתי הספר לפתח אווירה ותרבות המעודדות מצוינות והצטיינות הן של תלמידים והן של מורים; מרחיבה את הידע והמיומנויות של אנשי החינוך בהוראה ובטיפוח הצטיינות ומקדמת פיתוח תכניות ייחודיות, שיאפשרו לתלמידים ולמורים לבחור ביעדים להצטיינות ולממש אותם כיחידים או בקבוצות.

התכנית מיועדת לבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים מכל המגזרים, המעוניינים לטפח תלמידים , מצטיינים, הרואים בתכנית בסיס לקידום תרבות של מצוינות בית ספרית.

מתוך דף התכנית באתר האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים