קישורים

https://sites.google.com/site/hadrortalischool/links/ET_HADAAT1.png
https://lnet.org.il
http://www.brainpop.co.il/
http://ebag.cet.ac.il/
http://www.galim.org.il/
http://kids.gov.il/
https://www.yisumatica.org.il/
http://city.galim.org.il/
http://ecat.education.gov.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
http://www.mimshak.com/
https://scratch.mit.edu/
http://ofek.cet.ac.il/ab/lashon/kesem/MainMenu.aspx

​תמיכה בסיסמאות

בבעיות ההזדהות או בבעיות סיסמה יש לפעול באחת מהדרכים הבאות:

• שימוש בשירות עצמי לקבלת סיסמה באמצעות דוא"ל.

• פנייה למזכירות בית הספר.

• פנייה מוקד סיסמאות של משרד החינוך בטלפון 03-9298888.

• פנייה למוקד המינהלת בטלפון 03-6906600 - מידע כללי ותמיכה בתפעול מערכת ניהול סיסמאות (דוח סיסמאות).

• כתובת דוא"ל: Moked-manbas@manbas.k12.il​

תמיכה תפעולית בסביבות תוכן מתוקשבות

בבעיות תפעול הקשורות למערכת ספק התוכן הדיגיטלי יש לפנות לאיש הקשר מטעם הספק.

פרטי קשר לתמיכה ת​פעולית בסביבות תוכן מתוקשבות​​​. (עודכן 7.9.2016)

מידע כללי

הנחיות לבתי ספר – חיבור לסביבות תוכן